Information

 

 

Symtom
Den kiropraktiska behandlingsformen utgår från hela kroppen och dess samspel med nervsystemet. Ett nervsystem som i sin tur styr alla kroppsfunktioner. En god samverkan mellan leder, muskler och nervsysten, gör dina symtom och din hälsa bättre.


Ryggont
Ryggont är vår tredje mest förekommande sjukskrivningsorsak. Flertal studier visar att ryggproblem inte bara leder till kroppsligt lidande utan även ekonomisk och mental ohälsa. Detta leder till trötthet och dålig motivation vilket resulterar i att både privatliv och yrkesliv blir lidande. Därför är det viktigt att få hjälp i tid och även förebyggande.


Diagnos
Jag börjar alltid med uppmjukning och massage. I samband med detta ställs en noggrann diagnos och utredning om orsaken till symptomen, för att sedan specifikt behandla dessa samt föreslå lämpliga stretchövningar.


Behandlingsform
Kotor och leder justeras på ett mjukt och välavvägt sätt inom normala rörelseschemat. Några våldsamheter är det alltså inte frågan om. Justeringarna återställer och upprätthåller nervfunktioner, kroppshållning, rörlighet och styrka. Ett kroppsligt besvär kan ha flera orsaker. Därför behandlas inte enbart den enskilda kroppsdelen, utan hänsyn tas till hela hälsotillståndet och behandlas beroende på bakgrund, arbetssituation, eventuella operationer, mediciner m.m.

Lämpar sig alla besvär för kiropraktik?
Alla typer av besvär lämpar sig inte för kiropraktisk behandling. Svårare sjukdomar i skelett och muskler kräver kontroll med röntgenbilder eller hänvisning till läkare inom andra discipliner för kompletterande prover.


Välkommen!
Många väljer alternativ behandling före den traditionella sjukvården med mycket gott resultat. Med 30 års erfarenhet och mångsidig utbildning hjälper jag dig till kortare lidande och snabbare tillbaka till arbete, träning och ett bättre liv.

 

Ladda ner en informationsfolder här.

Ordet kiropraktik kommer från Grekiskans ”chiero” (hand) och ”praktos” (att använda). Fritt översatt – att göra med hand eller manipulera. Behandlingsmetoden är en av de äldsta som används i världen idag. Rötterna till den så kallade manuella medicinen finns hos den grekiske läkaren Hippokrates, läkekonstens fader, som verkade på 400-talet före Kristus.

Login Form

Vi stödjer ett socialt företagtankens_dag